12 Monkeys DOP wins award for ‘Thief’

12 Monkeys cinematographer Boris Mojsovski has won a prestigious American Society of Cinematographers award for his work on season 3 episode ‘Thief’. SyFy reports: The 32nd American Society of Cinematographers Awards, which celebrate outstanding...